Djurslands Jagthundeklubs Hjemmeside.

6/2 2021.

Jfr. vores vedtægter skal der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 

For at overholde dette foreslås generalforsamlingen afholdt den 28/2, men på grund af coronasituationen og forsamlingsforbud udsættes generalforsamlingen  på ubestemt tid.

Så snart forsamlingsforbuddet ophæves indkaldes til ny generalforsamling . Når datoen er kendt informeres her på hjemmesiden og på facebook.

1/3 2021.


NYT.....................NYT.......................NYT.........................NYT.


Klubben arrangerer forårsmarkprøvetræning for stående hunde.


Lørdag den 13/3 2021 kl. 9.30.


Mødested: Neergårdsmindevej 7, 8586 Ørum Djurs.


Dagen starter med et rundstykke og basse samt en kop kaffe. Medbring selv kaffe, drikkevarer og evt. madpakke og jagtstol.


Hundene deles op i hold efter kvalifikationer. Der er mulighed for instruktion. Noteres ved tilmelding.


Vi træner til midt på eftermiddagen og der afsluttes med en øl eller vand.


Naturligvis tages der hensyn til gældende coronaregler.


Pris:  75 kr pr person.


Tilmelding til Niels Anton Andersen på nielsanton.andersen@stofanet .dk eller tlf. 21462136.6/2 2021.

Den lokale forårsmarkprøve for stående hunde den 7/3 2021 er aflyst. Er det muligt vil prøven forsøges afholdt senere. Nærmere information senere her på hjemmesiden.

Billeder fra rævejagt her på Djursland tirsdag den 9/2 2021. De dygtige hunde blev ført af Knud. Skarpskytterne var Verner og Poul. Der blev besøgt 11 kunstgrave og 7 naturkomplekser. Rævene blev skudt i et kompleks ved Mårup.

Der gøres opmærksom på at siden >klubben<  >priser & indmelding< ikke er ajourført. Priserne for de enkelte kurser under aktiviteter er korrekte.