Midlertidige regler for anvendelse af DJK`s Duefluscher.

Duefluscheren er et særdeles nyttigt redskab til træning af jagthunde. Kan anvendes til både stående og stødende hunde. Med duefluscheren kommer din hund så tæt på en virkelig jagtsituation som muligt.

Fluscheren kan anvendes til både duer, fasaner og agerhøns.


Den stødende hund skal sætte sig, så snart fuglen letter og forholde sig rolig i og efter skuddet.


Den stående hund skal tage stand, "rejse fuglen" og forholde sig rolig i opfløj og skud.


Duefluscheren kan lejes for enten 24 timer eller 48 timer ad gangen. Kan lejes uden duer eller sammen med 10 brevduer. DJK kan arrangere levering af brevduer.

24 timers leje konster 100 kr. og 48 timers leje koster 200 kr. 10 duer koster 150 kr.


Kan kun lejes af medlemmer af DJK og skal afleveres senest ved udløb af lejen.


Her til en start er Niels Anton og Thorlaif behjælpelig med træningen, specielt hvad angår betjeningen af fluscheren. 


Skal træningen foregå med ukoblet unghund eller anden hund, der ikke er dæklydig, kan DJK være behjælpelig med indhegnet areal nær ved Rønde, men her kan der dog kun trænes 3-4 hunde ad gangen


Foreløbig har duefluscheren hjemsted hos:


Niels Anton Andersen, Åvangen 6, 8500 Grenå, tlf. 21462136.


eller


Thorlaif Kjær, Brombærvej 27, 8500 Grenå, tlf. 21211575.Leje af fluscheren og evt. køb af duer gerne 3-4 dage inden træning.

Betaling via Mobilpay inden udlevering        9189CP.

Som lejer er du erstatningspligtig ved beskadigelse eller bortkomst.

5/1 2022.


Anvendelsen af klubbens duefluscher blev drøftet på et møde i dag.

Kun 2-3 medlemmer har i årets løb ønsket at anvende fluscheren, men desværre var der de pågældende tidspunkter ikke muligt at skaffe duer.

Klubbens enlige dueleverandør har kun sine duer ude at flyve på bestemte tidspunlter.

Enighed om at vi vil prøve at finde flere dueleverandører.