19/7 2022.
Djurslands Jagthundeklub – forløb schweisskursus – 2022.
Tid: Lørdage 6/8 – 13/8 – 20/8 – 27/8 kl. 9.00 – 12.00


Mødested: ”Enslevgård”, Næsgårdvej 2, 8500 Grenaa (6/8 – 13/8 – 20/8)
”Ramskovgård” – Katholm Gods, Ramskovvej 19, 8500 (27/8)


Trænere: Jørgen Katholm - 21 72 33 83. Per Kræmmer Sørensen 29435058.

Jonas Valbjørn Andersen 42178475.


Formål: At give en grundlæggende indlæring i schweissarbejde med sigte på at deltagerne kan
selvtræne effektivt – at hund og fører kan gennemføre en eftersøgning efter anskudt
hjortevildt, hvor der er skudtegn, der tydeligt indikerer at dyret er dødeligt truffet – at
øge interessen for efterfølgende deltagelse i lokal schweissprøve og schweissprøver
efter Dansk Kennel Klubs prøveregler.


Nøgleord: Koncentration – Ro – Tålmodighed – Læs hunden – Stol på hunden


Forløb: 6/8:

Registrering – betaling af kursusgebyr kr.400,-

Velkomst
Præsentation af trænere
Gennemgang af formål med kursus
Deltagernes erfaring/kendskab til schweissarbejde
Gennemgang af udstyr til sporarbejde
1.    Mål med kursus – eks.: finde på skudt buk som er ”væltet” i
kornmark, men ikke kan findes
Demonstrationsspor: udlægning af spor og sporet gået (Flazzie)
Deltagerne går udlagt spor ca. 100 - 150 meter u/knæk
Tema:      Konstatering af sporlyst
Udlevering af dupstok og blod
Udlevering af notat om schweissarbejde
Udlevering Flazzie schweissdagbog side 1– ”Opstart af ung hund”
Udlevering af hæfte til føring af schweisdagbog
Sammensætning af træningsteams
Brug af Enslev Skov til træningsspor
Evaluering – spørgsmål – ” hjemmearbejde” (korte spor – 45 grader)


13/8:

Deltagerne lægger spor til hinanden ca. 150 meter m/1 knæk 45 grader

Problemer siden sidst?
Repetition af kursus 6/8 (udstyr - lægge spor – gå spor - sporvilje )
2. Mål med kursus – eks.: finde på skudt buk, som er gået i skov- på
anskudstedet meget schweiss
Tema:      Hunden gået af sporet – hvad så ?
Demonstrationsspor: Hundens reaktion når gået af sporet (Flazzie)
Deltagerne går udlagt spor – kommentarer efterfølgende
Evaluering – spørgsmål – ”hjemmearbejde” (korte spor-90 grader knæk)


20/8:

Deltagerne lægger til hinanden spor ca. 100-150 m /1 knæk 90 grader

Problemer siden sidst ?
3. Mål med kursus – eks.: buk på skudt – leverstykke på
anskudstedet
Repetition af kursus 13/8 (hunden gået af sporet – hvad så ?)
Tema:        Forhold på anskudstedet – skudtegn - hvornår tilkalde

                    schweisshund ?
Vurdering af forskellige anskudstegn
Deltagerne går udlagt spor
Evaluering – ”hjemmearbejde” (spor 300 meter. m/2 -. 90 grader knæk)


27/8

Deltagerne lægger til hinanden spor ca. 300 m/2 knæk 90 grader –

2 sårlejer
Problemer siden sidst ?
4. Mål med kursus – eks.: råbuk påskudt på afdrift – gået i skov –
kraftig schweiss 20 meter fra anvist anskudsted
Tema:       Hvad mangler for komplet schweisshund:

A. ”kassen” – overnatningsspor – afledning - sporlængde
tilbagegang – rundgang – passage grøfter, veje m.v.
bundskifte - temperaturforhold

B. hetz – stoppe dyret - affangning - rapportering

Gennemgang af DKK prøveregler

Deltagerne går udlagt spor med efterfølgende evaluering
Repetition hele kursusforløbet
Hvordan kommer man videre ?
Udpegning af referent til DJK årsskrift
Udlevering af evalueringsskema.


Tilmelding til Jørgen Katholm j.katholm@stofanet.dk

eller tlf. 21723383.


Hunden skal være mindst 3 mdr. ved kursusstart.

Anbefalet hjemmetræning er 2 træningsspor mellem

lektionerne.
Deltagere, dommer Tommy Block og de to prøveledere, Jørgen Katholm og Per Kræmmer

Tomb Raiders vandrepokal, prøvens yngste hund med 1. præmie, blev tildelt Freja, Tysk Ruhår f. 290220, ejer/fører Morten Ploug, Grenå.

Amtsavisens Vandrepokal, prøvens bedste hund med 1. præmie blev tildelt weimaraner Alex, ejer/fører Claus Bøjstrup, Grenå

Kommende lovende hundeførerer.

1. præmie til Cody, springer spaniel, ejer/fører Kresten Ravn Ørskov, Ørsted.

2. Præmie til Lille Revs Henna, Kl. Munsterlænder, ejer/fører Tonny Nielsen, Grenå

2. Præmie til Nika, Labrador, ejer/fører Jesper Busk Rasmussen, Knebel.

2. Præmie til Ophira, Tysk Korthår, ejer/fører Ole From Christensen.

1. Præmie til Lille Revs Diesel, Kl. Munsterlænder, ejer/fører Visti Pej, Grenå.

Ejer/ fører ville hellere på jagt i Sverige end fotograferes.

Schweissprøven her er afslutningen på sommerens kursusforlønb.

Her hører jeg Ole sige: " Jørgen og Per, det her hundekursus er det mest velforberedte kursus jeg nogensinde har deltaget i".


Lokal schweissprøve i Grenå Plantage den 5/9 2020.