6/6 2022.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.

 Tirsdag den 28. juni kl. 19 i Grenå Jagtforenings klubhus, Skakkes Holm, Grenå Lystbådehavn.
Dagsorden:1. Afstemning om udmeldelse af Jægerforbundet i henhold til forbundets paragraf 10, hvor der kræves      2/3 flertal af alle medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis man ikke kan komme. Hvis der          opnås flertal ændres DJK.s vedtægter i forhold til dette i paragref 2 stk. 1, hvor der står at klubben          er tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Stk. 2 slettes også da der står at Jægerforbundet hæfter ikke          for klubbens forpligtigelser.


2. Evt.                                          På bestyrelsens vegne


                                           Niels Anton AndersenT

T
6/6 2022.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.

 Tirsdag den 28. juni kl. 19 i Grenå Jagtforenings klubhus, Skakkes Holm, Grenå Lystbådehavn.
Dagsorden:1. Afstemning om udmeldelse af Jægerforbundet i henhold til forbundets paragraf 10, hvor der kræves      2/3 flertal af alle medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis man ikke kan komme. Hvis der          opnås flertal ændres DJK.s vedtægter i forhold til dette i paragref 2 stk. 1, hvor der står at klubben          er tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Stk. 2 slettes også da der står at Jægerforbundet hæfter ikke          for klubbens forpligtigelser.


2. Evt.                                          På bestyrelsens vegne


                                           Niels Anton AndersenT

T
23/1 2022.Ordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling som afholdes i Sundhedshuset´s kantine, Sygehusvej 17, 8500 Grenå den 22/2 2022 kl. 19. Indkaldelse i henhold til klubbens vedtægter paragraf 9.


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Godkendelse af dagsorden.

4.  Valg af stemmetællere.

5.  Aflæggelse af beretning.

6.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

7.  Behandling af indsendte forslag.

8.  Ændring af vedtægter.

9.  Fastsættelse af kontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Jacob Sørensen og Marianne Hummelgaard.

      Begge modtager gerne genvalg. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af 2 suppleanter.

12. Valg af 1 revisor.

13. Valg af 1 revisor suppleant.

14. Uddeling af pokaler.

15. Eventuelt.


Djursland Jagthundeklub den 23/1 2022.

23/1 2022.Ordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling som afholdes i Sundhedshuset´s kantine, Sygehusvej 17, 8500 Grenå den 22/2 2022 kl. 19. Indkaldelse i henhold til klubbens vedtægter paragraf 9.


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Godkendelse af dagsorden.

4.  Valg af stemmetællere.

5.  Aflæggelse af beretning.

6.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

7.  Behandling af indsendte forslag.

8.  Ændring af vedtægter.

9.  Fastsættelse af kontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Jacob Sørensen og Marianne Hummelgaard.

      Begge modtager gerne genvalg. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af 2 suppleanter.

12. Valg af 1 revisor.

13. Valg af 1 revisor suppleant.

14. Uddeling af pokaler.

15. Eventuelt.


Djursland Jagthundeklub den 23/1 2022.

23/1 2022.Ordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling som afholdes i Sundhedshuset´s kantine, Sygehusvej 17, 8500 Grenå den 22/2 2022 kl. 19. Indkaldelse i henhold til klubbens vedtægter paragraf 9.


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Godkendelse af dagsorden.

4.  Valg af stemmetællere.

5.  Aflæggelse af beretning.

6.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

7.  Behandling af indsendte forslag.

8.  Ændring af vedtægter.

9.  Fastsættelse af kontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Jacob Sørensen og Marianne Hummelgaard.

      Begge modtager gerne genvalg. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af 2 suppleanter.

12. Valg af 1 revisor.

13. Valg af 1 revisor suppleant.

14. Uddeling af pokaler.

15. Eventuelt.


Djursland Jagthundeklub den 23/1 2022.

11/2 2022.Generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub den 22/2 2022.


Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:


Paragraf 9 stk. 6 ændres fra  "Der kan ikke stemmes ved fuldmagt".


Til:   Der kan stemmes ved fuldmagt, ved udmeldelse af Danmarks Jægerforbund.

19/11 2021.


Ekstraordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Jagtens Hus, Molsvej 34 , 8410 Rønde, lokale Kronhjorten, onsdag den 15. December 2021 kl. 19.30.


Dagsorden:   

1. valg af dirigent

2. udmeldelse af Danmarks Jægerforbund.

3. eventuelt.


Indkaldelsen sker i overensstemmelse med DJK.s vedtægter paragraf 10.


Djurslands Jagthundeklub, den 19. november 2021.
18/12 2021.


Så er den ekstraordinære generalforsamling overstået.


Ved indgangen var der kontrol af medlemmer.


Jørgen Katholm blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Til stemmetællere blev valgt Camilla Andersen Hviid og Thorlaif Kjær.


Formanden for Djurslands Jagthundeklub, Jacob Sørensen, redegjorde for situationen og opfordrede til en saglig og ordentlig debat.


Først tog Camilla Andersen Hviid ordet og berettede at hun og tre bestyrelsesmedlemmer fra DJK agtede at opstarte en ny hundeklub.


Herefter fulgte en livlig debat hvorunder flere fra den "gamle garde i DJK" på det kraftigste opfordrede til at udtræde af samarbejdet med Danmarks Jægerforbund.


Efter en "summepause" gik generalforsamlingen over til den skriftlige afstemning.


Der var 46 stemmeberettigede til stede. Efter stemmeoptællingen konstateredes det, at 44 medlemmer havde stemt for at udtræde af samarbejdet med DJ, og 2 medlemmer stemte imod.
22/12 2021.


Den 15/12 2021 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub.

Eneste punkt på dagsordenen var ophør af tilknytning til Danmarks Jægerforbund.

Med 2 stemmer imod og 44 stemmer for, blev det besluttet at tilknytningen til DJ skal ophøre.

Det medførte, at tre af klubbens bestyrelsesmedlemmer besluttede at melde sig ud af DJK.


Dette gav naturligvis en udfordring for de siddende bestyrelsesmedlemmer, og dette er årsagen til det nye foreløbige program.Djurslands Jagthundeklubs foreløbige program for 2022.

åå


Tir 18/1 Teoriaften. Marktræning for stående hunde, begyndere.


Tir 15/2 Start hvalpemotivation. Tir 22/2 Generalforsamling. Lør 26/2 Marktræning for stående hunde.


Søn 6/3 Lokal markprøve for stående hunde. Tir 29/3 Træner/hjælper aften.


Tir 5/4 Dressurstart øvede i Nimtofte. Tir 5/4 Grunddressur start i Grenå.  Ons 6/4 Dressur start øvede i Grenå. Ons 6/4 Vand & slæb i Grenå. Tors7/4 Dressur start, udvidet apportering i Grenå. 


Tir 3/5 Start hvalpemotivation. Tor12/5 Bestyrelsesmøde.


Lør 11/6 Fælles dressurafslutning i Grenå. Søn 19/6 Lokal apporteringsprøve. (evt 14/6 eller 15/6)

 

Lør 6/8 Start schweisstræning. Man 22/8 Dressur start øvede i Grenå. Tir 23/8 Grunddressur start i Grenå. 

Tir 23/8 start hvalpemotivation.


Lør 3/9 Lokal schweissprøve i Grenå. Lør 10/9 SJD apporteringsprøve i Grenå. Tir 20/9 Bestyrelsesmøde.


Når tiden nærmer sig kan du se yderligere på vores hjemmeside: djurslandsjagthundeklub.dk


Med forbehold for ændringer.


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

18/12 2021.


Så er den ekstraordinære generalforsamling overstået.


Ved indgangen var der kontrol af medlemmer.


Jørgen Katholm blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Til stemmetællere blev valgt Camilla Andersen Hviid og Thorlaif Kjær.


Formanden for Djurslands Jagthundeklub, Jacob Sørensen, redegjorde for situationen og opfordrede til en saglig og ordentlig debat.


Først tog Camilla Andersen Hviid ordet og berettede at hun og tre bestyrelsesmedlemmer fra DJK agtede at opstarte en ny hundeklub.


Herefter fulgte en livlig debat hvorunder flere fra den "gamle garde i DJK" på det kraftigste opfordrede til at udtræde af samarbejdet med Danmarks Jægerforbund.


Efter en "summepause" gik generalforsamlingen over til den skriftlige afstemning.


Der var 46 stemmeberettigede til stede. Efter stemmeoptællingen konstateredes det, at 44 medlemmer havde stemt for at udtræde af samarbejdet med DJ, og 2 medlemmer stemte imod.