1/1 2021.

Så er vinterens og forårets aktiviteter for 2021 lagt på hjemmesiden.

Se nærmere under aktiviteter. Du kan også blot klikke her.


23-4-2020

Så er der en ny kursusplan klar under aktiviteter.


Så blev det her i foråret alligevel muligt, med god samvittighed, at lave hold træning af jagthunde i vores klub.


Der må max være 10 personer på et hold incl. trænere,

og der skal holdes en indbyrdes afstand på min. 2 meter.


Er man flere hold på samme terræn, skal der holdes 75 meters afstand mellem holdene aftenen igennem, og der må selvfølgelig ikke udveksles hverken deltagere eller trænere holdene imellem.


Det er lidt en udfordring i forhold til hvordan vi plejer at afholde vores trænings aftener, men vi har i bestyrelsen sammensat et tilbud af kurser, så specielt de lidt uerfarne hunde og deres fører, kan få hjælp til at udvikle sig.


Holdene er allerede godt fyldt op med de tilmeldinger vi har fået i foråret, men der kan godt blive plads til lidt flere.


De 2 tidligere planlagte kurser:

udvidet apportering i Grenaa, og øvede i Auning er Aflyst i denne omgang.
21-4-2020

Mulighed for træning er frigivet. opdatering med kursusplan følger snarest.25-3-2020

Opstart af alle dressur kurser er indtil videre udsat til uge 17, så må vi se hvodan tingene udvikler sig.

mvh Jacob


12.3.2020

OBS Aflyst pga. Coronavirus

Teoriaften - moderne jagthundetræning: 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 på Kultur Perronen/biblioteket, 8963 Auning.


19.2.2020


Referat af generalforsamling i Djurslands Jagthundeklub 

20 fremmødte udover bestyrelsen, 27 i alt

 

 1. Ove redegjorde for hvorfor han ikke er formand. Han tiltrådte som hundekonsulent 1. januar, og var derfor nødt til at frasige sig formandsposter.

Jørgen Katholm valgtes til dirigent. Jørgen konstaterer af der er indkaldt efter vedtægterne. Vi er lovlige og beslutningsdygtige. Der er 99 medlemmer, hvoraf 98 er stemmeberettigede oplyser kassereren. En deltager spørger ind til om han er medlem. Kassereren undersøger dette med det samme.

 1. Niels Anton blev valgt til referent.
 2. dagsordenen blev godkendt.
 3. Johannes og Thorlaif blev stemmetællere.
 4. Mads redegør for at han er konstitueret formand, da Ove måtte stoppe 31.12.2019. Han har aftalt med Ove, at han aflægger beretningen. Ove fremlagde sin beretning, og indledte med at causere over træningsmetoder. Fremad vil vi bruge ad-hoc grupper til arbejdet. Der har været 134 hunde gennem kurser i 2019. Vi vil gerne skabe en rød tråd mellem de forskellige kurser. Der har været et ekstra hvalpemotivationskursus I år. Lars og Marianne havde to anerkendte apporteringsprøver. Der har været teoriaften om kurserne og hundens adfærd. Schweisskurset blev desværre aflyst på grund af manglende deltagere. Der har desværre måttet afvises to kursister på grund af for hård behandling af hundene. Ove glæder sig til at give stafetten videre til en ny formand og bestyrelsen. Der har altid været en sober tone i foreningen, men desværre er der nogle der har forladt klubben. Mads oplyser supplerende at, der i januar er 13 kursister på hvalpemotivation.

Der spørges ind til om der er flyttet kursister ned på et andet hold. Marianne oplyser hvordan vi gør det.

Beretningen blev godkendt.

 1. Jens Ole oplyser at vi ikke må bruge udtrykket revideret mere efter brev fra jægerforbundet. Gennemgår regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet og det blev godkendt.
 2. Niels Anton motiverede bestyrelsens forslag om direkte valg af formand og konstituering af næstformand, samt ændring af ordet revideret i vedtægterne, da det ikke må bruges mere. Drøftelse af fordele og ulemper ved de to metoder enten direkte valg, eller konstituering. Forslag om at man støtter bestyrelsens forslag. Det er flot at bestyrelsen har kunnet løse det indtil nu.

Der holdes en lille pause inden afstemning. Dirigenten vil gerne dele ændringerne op, så vi stemmer om valgene først og derefter ordlyden om revision. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand er godkendt af et flertal.

I lige år er formanden på valg er godkendt af et flertal. Der er 16 stemmer for at formanden vælges på generalforsamlingen. 7 stemmer imod. Dirigenten oplyser at der skal være 2/3 af de afgivne, og derfor er forslaget faldet, da vi er 27 stemmeberetttigede.

Stk 5 må fjernes. Stk 10 er ikke godkendt.

Niels Anton fremlagde forslag om revision, og grunden til ændringerne er, at det kun er statsautoriserede revisorer der må skrive revideret regnskab.. Per Kræmer supplerede med oplysningen om, at det nu hedder godkendt revisor. Der er flertal for ændringerne omkring dette.

 1. Hans Ole uddelte 2 pointpokaler- Marianne Hummelgaard fik pointpokalen for bedste kontinentale hund, og Ove Steen Pedersen fik pointpokalen for bedste engelske hund.
 2. Uændret kontingent vedtaget.
 3. Marianne, Hans Ole, og Jacob bliver valgt ind i bestyrelsen.
 4. Torben Haumand og Mikkel Bak foreslåes som suppleanter. De blev valgt.
 5. Per Kræmer Sørensen, og Thorlaif Kjær valgtes som revisorer
 6. Jeanette valgtes som revisorsuppleant
 7. Mads talte til Ove. Du overtog formandsskabet for 6 år siden, og satte ord på problemer og udfordringer. Du satte derefter snuden i sporet og arbejdede benhårdt fremad. Man gør det som man siger man vil gøre. Du er gået forrest, og har skabt en kultur ud fra det. Der er kommet styr på økonomien og på kurserne. Søen i Grenaa er opgravet, der er plantet, og der er afholdt rigtig mange kurser. Vi har fået stoppet den hårde tone overfor hundene. Du efterlader en forening i ro og balance. Du havde nok alligevel snart forladt os, da du havde kigget efter afløser. Vi ønsker dig held og lykke med de nye udfordringer. Ove takkede for de fine ord. Den nye formand håber jeg er Jacob som jeg har kigget ud i et stykke tid. Hans Ole er nu formand i jægerrådet, så vi er stærkt repræsenteret.

Lars Kristensen blev udnævnt til æresmedlem.

Mads uddelte vores strategiplan, og gennemgik den.

Mogens nævnte mårhunden som træningsobjekt, og Ove sagde at det får vi aldrig lov til, men der kører et projekt om at bevare gravjagten. Der er 6-7 centre der har fået lov til det, og Ove hjælper gerne med at søge penge til en robotræv til os. Knud har henvendt sig til jægerforbundet omkring gravtræningen. Det har ikke noget med sikkerhed at gøre at den er trænet i træningsgrav. De skal trænes i rigtige grave, da de ellers tror, der er en gaffel mellem ræven og den. En ung hund går forsigtigt til værks af natur. Man må ikke sige at det er uforsvarligt uden træning, fordi det passer ikke.

Et medlem nævner at der skal mere information til overfor DOF og andre grønne orgainsationer. Marianne nævner at jægerforbundet er små i forhold til grønne organisationer. Der skal information til, der er baseret på forskning. Jørgen efterlyser hjemmesiden som strategi. Per Kræmer efterlyser at man også lægger dagsordner på hjemmesiden. På facebook blev der efterlyst til et møde om førstehjælp til jagthunde. Det var ikke på hjemmesiden. Thorlaif vil gerne hjælpe med hjemmesiden. Der mangler et link fra facebook til hjemmesiden. Det foreslåes at udsende nyhedsbreve. Det foreslåes at udsende en sms, når der er nyheder. Det er ikke personfølsomt.

Niels Anton oplyste om markprøvetræning på søndag og lokal markprøve 1. marts. Der må meget gerne komme flere engelske hunde til prøven.

Niels Anton demonstrerede foreningen nyindkøbte dueflusher. Det er tanken at den skal bruges til træning, evt. med brevduer, til de stående hunde, og til de drivende hunde, når der skal indlæres respekt for fugl. Vi vil også gerne lave så man kan leje den f.eks i en weekend.

 

Jacob præsenterede sig selv, og ville gerne, at der skal ske noget nyt i foreningen. Han er blevet lovet noget undervisning, og hjælp i jobbet.

Mads takkede forsamlingen og dirigenten, samt overrakte vin til dirigenten.


Referat

Niels Anton Andersen

  

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen;

Formand Jakob Sørensen – også repræsentant i jægerrådet

Næstformand Mads Madsen

Kasserer Jens Ole Iversen

Sekretær Niels Anton Andersen

Menige medlemmer: Marianne Hummelgaard, Hans Ole Frederiksen, Lars Kristensen

 


7. januar 2020


Formand fratrådt pr. 31. december 2019


Nu tidligere formand Ove Dam Hedegaard har fratrådt formandsposten ved årsskiftet. Ove har fået en stilling hos Danmarks Jægerforbund, og må derfor ikke varetage nogen former for tillidsmandsposter i DJ. Spørgsmål vedr. dette kan rettes til den øvrige bestyrelse.
25. november 2019


Pointskemaer og hundehistorier


Pointskemaer til pointpokalen skal indsendes til niels.a@djurslandsjagthundeklub.dk, senest 24 december 2019 for at kunne nå at komme med i årsskriftet. Send også gerne billeder med, hvis du har nogle.

Du finder pointskemaet her: https://djurslandsjagthundeklub.dk/onewebmedia/Pointskema%20for%20pointpokalen.doc.


Husk også vores hundehistorie. Der kan vindes 2 flasker vin, hvis du vinder for den bedste historie. Historien kan være en jagtoplevelse, træningsdag, første apportering eller hvad som helst.

Sendes også til niels.a@djurslandsjagthundeklub.dk, senest den 24. december 2019.


4 juni 2019


Lokal apportering Glesborg


Vindernder af apporteringskonkurrencen blev:


Torben Haumand med ruhår Rex opnåede 30 point og pokalvinder


Mads Madsen med labrador Max blev 2. vinder med 29 point


Tinne Parholt blev 3. vinder med ruhår Sheik


Lynapportering blev vundet af Sigrid Madsen med labrador Max på tiden 3 minutter og 10 sekunder for apportering af 5 emner.4. marts 2019

 

Markprøve


Vi havde ca. 40 fugle på det kontinentale hold og 12-14 på det engelske hold.
Der var en fin stemning og god sportsånd på begge hold.

Kontinentale hunde:

Unghunde:
Marianne Hummelgård med GDH pentax fik 1, præmie og Erik Storgårds vandrepokal.

Gert Jensen med ruhår Vallumsøens Sacho fik 2. præmie

Åben Klasse:
Kim Østerby med ruhår Vallumsøens Phanny fik 1. præmie og Thykiers Trælast vandrepokal.

Martin Friis med ruhår Gismo fik 1. præmie

Torben Haumann med ruhår Rex – 2. præmieVinderklasse:
Thorlaif Kjær med ruhår Phine blev 1. vinder og fik Djk´s konkurrencepokal.

Tommy Bloch med ruhår Hertha blev 2. vinder
Eskild Jensen med Hjortlunds Gamba blev 3. vinder
Camilla Møgelhøj med Møgelhøjs Abby blev 4. vinder

Engelske hunde:
Unghunde:
Børge Sommer med pointer Skarepøets Rap 1. præmie og Poul Erik Sørensen vandrepokal

Carsten Aude med engelsk setter Nobel fik 2. præmie og Fuglede Jørgense Vandrepokal (emnepokalen)

Åben Klasse:
Lars Harbo med irsk setter Mille fik 2. præmie

Vinderklasse:
Kjell Duedahl med pointer Eidemeers Inga blev 1. vinder

Jens Ole Nielsen med breton Inouk de Lardour blev 2. vinder
Martin Mortensen med pointer matti blev 3. vinder


4. marts 2019

 

Generalforsamlingen 2019


26 fremmødte dannede rammen for generalforsamlingen 2019.

Ove bød velkommen til alle, hvorefter der blev afholdt 1 minuts stilhed for de kammerater, der er gået bort i det forgangende år.


Jens O. Pedersen blev valgt som dirigent, og Niels Anton til referent. Ove aflagde beretning, som kan læses i Årsskriftet her på hjemmesiden. Regnskabet blev fremlagt af Jens Ole Iversen, og omdelt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

På valg til bestyrelsen var Jens Ole Iversen, Niels Anton, Lars Kristensen, som alle ønskede genvalg, samt Niels Bertram Mikkelsen, som ikke ønskede genvalg. Mads Madsen blev foreslået og modtog valg. Ove hilste fra Niels Bertram, der måtte afbud pga. sygdom, og takkede for hans indsats. Valget af suppleanter blev Jakob Sørensen og Torben Haumand. 

Valget af 2 revisorer blev et genvalg til Jørgen Rasmussen og Per Kramer. Revisorsuppleant blev Thorlaif Kjær, som afløste Christian Holm Pedersen.

Marianne Hummelgaard fik 2 flasker vin for årets hundehistorie til Årsskriftet.


Der spørges ind til hjemmesiden. Ove efterlyste en, der vil tage sig af hjemmesiden.  Torben Haumand meldte sig.

Niels Anton oplyste om  markprøve 3. marts.

Ove takkede Jens for dirigentposten, og uddelte vin til ham.

 

Konstituering efter generalforsamlingen:

Formand: Ove Dam Hedegård

Kasserer: Jens Ole Iversen

Sekretær: Niels Anton Andersen

Menige bestyrelsesmedlemmer: Hans Ole Frederiksen, Lars Kristensen, Marianne Hummelgaard og Mads Madsen.
4. december 2018

 

Årsskrift 2018

 

Pointskemaer til pointpokalen skal indsendes til niels.a@djurslandsjagthundeklub.dk - senest den 24. december 2018 for at kunne nå at komme med i årsskriftet. Send også gerne billeder med, hvis du har nogle. Du finder pointskemaet HER.

 

Husk også vores hundehistorie. Der kan vindes 2 flasker vin, hvis du vinder med den bedste historie. Historien kan handle om alt fra opleverser på kurser eller jagt til en skør, spændende eller medrivende fortælling om hunden.

Sendes også til niels.a@djurslandsjagthundeklub.dk, senest 24. december 2018.

 

17. oktober 2018

 

webmaster søges..

 

Gemmer du på en webmaster i maven, så hører jeg gerne fra dig. Foreningens hjemmeside styres via one.com platform, som er et meget nemt og overskueligt system. Siden er sat op, så det handler i høj grad om opdatering og vedligehold. Jeg har i forvejen mange opgaver, så jeg føler ikke, at jeg giver hjemmesiden den tid, som den fortjener. Har du lyst og flair for it, så sig til. Jeg oplærer gerne, og vil naturligvis støtte alt det, som er nødvendigt for, at du kommer godt i gang med opgaven. Ring evt. til mig på 31 19 49 90, så jeg kan fortælle dig mere.

 

Hilsen Ove

Fmd.

 

 

17. oktober 2018

 

Lokal Schweissprøve

 

I et fantastisk flot september vejr med 20 grader, høj sol, svag vind og passende fugtig skovbund, blev Djurslands Jagthundeklubs lokale schweissprøve afviklet i Grenaa Plantage den 2. september.

 

Dommer var Jesper Kjærgaard. Sporlægger Per Kræmmer Sørensen. Stifinder Jørgen Katholm.

 

Der blev opnået følgende præmieringer:

                           Spor 3 timer / 400 meter:        1. pr. Golden Retriever Brichki. Ejer og fører Hanne Vesterlund

                                                                                2. pr. Gammel Dansk Hønsehund Pentax. Ejer og fører Marianne Hum melgaard

 

                           Spor 20 timer / 400 meter:      1. pr.  Korthåret Gravhund Lykkebjergs Mesi. Ejer Dorte og Kim Malling. Fører Kim Malling.

                                                                                 1 pr.  Korthåret Gravhund Rævstiens Maj. Ejer Dorte og Kim Malling. Fører Kim Malling

                                                                                2. pr.  Tysk Ruhår Sheik. Ejer og fører Tinne Parkholt

 

Dagen absolut bedste spor blev gået af den kun 10 mdr. gamle Golden retriever Brichki / Hanne Vesterlund, som blev tildelt Amtsavisens Vandrepokal for bedste hund med 1. præmie på 3 timer / 400 meter og Kennel Tomb Raiders Vandrepokal for yngste hund med 1. præmie.

 

 

 

6. juni 2018

 

Lokalapporteringen

 

Lokalapporteringen hos Lars i Glesborg er tilbagevende begivenhed hvert år. Tirsdag den 5. juni gik det for sig igen. 13 hunde deltog og havde en hyggelig aften i godt selskab med førerne. Lokalapporteringen er en meget uformel prøve, og anses af mange som en ekstra træningsdag. Der serveres en grillpølse under dysten, så de trængte hundefører ikke lider last. 2018 vil nok blive husket for sin fremragende høje temperatur i maj og juni måned. Tirsdagens vejr var ingen undtagelse, og varmt vejr er ikke de bedste vilkår for en hund, når der skal arbejde intenst. Ikke desto mindre var resultaterne flotte. Hele dysten blev vundet af Jakob Sørensen med sin ruhår Kaja, der opnåede masksimum point.

 

En lille sjov øvelse denne aften er Lynapporteringen. Her skal enten 5 (med ræv) eller 4 emner hentes på hurtigste tid, og indenfor 5 minutter. Opgaven viste sig svær, og ingen hunde klarede opgaven. Mon ikke et par hunde eller to undrede sig over, at der var en mårhund blandt de emner, der skulle hjembringes??

 

Lokalapporteringen er en god tradition i klubben, og den skal vi værne om. Derfor vil bestyrelsen også arbejde for, at den skal have mere tid. Lige nu ligger den på en hverdagsaften, og det er måske ikke så hensigtsmæssigt. Det bliver ofte sent, inden dysten er færdig, og nogle af deltagerne er ofte kørt hjem ved præmieoverrækkelse. Det er synd, så det vil vi kigge på, om vi kan gøre smartere.

 

Billeder fra dagen kan ses i "Galleri"

 

 

 

4. juni 2018

 

Træningsafslutning

 

Som et led i forår- / sommerkurserne afsluttes det hele med en hyggedag, som vi har valgt at kalde træningsafslutning. I år valgte 23 hundefører at trodse varmen og dyste lidt mod hinanden. Niels Anton Andersen var dagens prøveleder. Godt hjulpet af de mange ihærdige medlemmer, som klubben så heldigt er velsignet med. Der leges i følgende kategorier: Vand, Slæb og Apportering, også kaldet VSA - Begyndere - Øvede og Udvidede Apportering. Her lidt resultater:

 

VSA

Nr. 1 Torben Haumand med ruhår Rex - 29 point

Nr. 2 Tinne Parholdt med ruhår Sheik - 28 point

 

Begyndere

Nr. 1 Camilla Hviid med labrador Bertram

Nr. 2 Kasper Sørensen med labrador Karlo

 

Øvede

Nr. 1 Jakob Sørensen med ruhår Kaja - 65 point

Nr. 2 Lars Kristensen med engelsk sætter Frays - 57 point

 

Udvidede Apportering

Thomas Møller med korthår Loke - 223 point

Thorlaif Kjær med ruhår Phine - 209 point

 

Billeder fra dagen kan ses i "Galleri"

 

 

 

18. maj 2018

 

Tjek din registrering

 

Ifm. implementeringen af det nye medlemsystem kan der være opstået registreringsfejl. Derfor jeg vil gerne opfordre til, at du tjekker din registrering. Hvis du er i tvivl, så kan du enten kontakte vores kasserer på jens@djurslandsjagthundeklub.dk eller ringe til medlemsservice på 88 88 75 00.

 

 

 

25. februar 2018

 

Marianne Hummelgaard nyt bestyrelsesmedlem

 

Den 21. februar blev den 53. generalforsamling afholdt i Jagtens Hus på Kalø. Kasserer Jens Ole Iversen bød velkommen, da klubbens formand Ove Dam Hedegaard måtte melde afbud pga. sygdom.

 

Jens O. Pedersen blev valgt til aftenens dirigent. En rolle Jens bestemt ikke er ubekendt med. Klubbens sekretær Niels Anton Andersen blev valgt til referent, og således kunne mødet fortsætte iflg. vedtægterne. Suppleant Mads Madsen, der det sidste år havde afløst Bjarke Hentze i bestyrelsen, læste formandsberetningen op, som herefter blev enstemmigt vedtaget. Beretningen kan læses i Årsskriftet.

 

Det er ikke uden sværdslag, at klubben er overgået til Danmarks Jægerforbund. Det kom også til udtryk under kassererens gennemgang af årsregnskabet. Heldigvis vil der kommer mere ro på over den kommende sæson, når medlemssystemet kører optimalt, og alle "børnesygdomme" er vaccineret væk. Efter enkelte konstruktive spørgsmål blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

På valg til bestyrelsen var i år Ove Dam Hedegaard, Hans Ole Frederiksen og Bjarke Hentze. Der var genvalg til Ove og Hans Ole, og Mads Madsen blev foreslået, men takkede nej. I stedet blev Marianne Hummelgaard, tidligere suppleant, valgt ind i bestyrelsen. Marianne er allerede et godt aktiv i klubben med sit virke som træner, og hun vil uden tvivl kunne bidrage positivt til den 7 personer store bestyrelse. Mads Madsen og Jacob Sørensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Jørgen Rasmussen og Per Kræmmer blev genvalgt revisorer. Flemming Udengaard blev afløst på posten som revisorsuppleant af det nyslåede æresmedlem Christian Holm-Pedersen.

 

Johannes Mørch, der i mange år har stået for klubbens hjemmeside, men i 2017 valgte at stoppe med dette, fik en erkendelighed af klubben for sit virke. Det er et stort arbejde at vedligeholde en hjemmeside, og Johannes har gjort dette til alles tilfredshed.

 

Thorlaif Kjær fik ligeledes en erkendelighed for sit bidrag til klubbens årsskrift. Hvert år kan man sende en historie ind til årsskriftet, og ud fra disse historier vælges den bedste og honoreres med et par flasker rødvin. Tillykke til Thorlaif.

 

Christian Holm-Pedersen blev hædret med titlen æresmedlem af klubben. Christian hædres pga. af sin over 40 år lange indsats i klubben. Christian har både fungeret i bestyrelsen, som instruktør og som hjælper ved mange af klubbens arrangementer. Stort og velfortjent tillykke til Christian.