BESTYRELSEN

BESTYRELSEN / KONTAKT

Mads Madsen
Fungerende formand

Niels Anton Andersen

Sekretær

Lars Kristensen

Vildtansvarlig

Jacob Sørensen

Tiltrådt suppleant

2124 2229

Jens Ole Iversen

Kasserer

Marianne Hummelgaard


Hans Ole Frederiksen

Jægerråd / prøveansvarlig

Suppleanter

Jacob Sørensen

Torben Haumand


Revisorer

Per Kræmmer, Grenå

Jørgen Rasmussen, Karlby


Revisorsuppleant

Thorlaif Kjær

© Copyright.  All Rights Reserved.